Stav velkých investičních akcí k 1.10.2016

Uvnitř článku naleznete aktuální stav investičních akcí.

Číst více


Má význam Svazek zachovat?

Zcela jistě ANO. Jeho existence a základní princip solidarity „bohatšího“ s „chudším“ kromě jiného umožňuje desítkám tisíc obyvatel okresu Blansko platit za vodné a stočné sociálně přijatelné částky, bez ohledu na to, kolik v jejich obcích stojí skutečně vodu „vyrobit“. Ve většině obcí Svazku je struktura nákladů a výnosů ve vodném, příp. stočném tak nevýhodná, že cena vodného a stočného by v případě neexistence Svazku a nezadotování ceny z vlastních obecních rozpočtů výrazně převyšovala současnou cenu svazkovou.

Číst více