Stav velkých investičních akcí k 1.3.2020

V tabulce naleznete aktuální stav investičních akcí.

„Blansko - přeložka kanalizačního výtlaku z ČS Kamenolom na ČOV Blansko“

Vydáno ÚR, probíhá stavební řízení

„Vranová - zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov

Stavba dokončena

„Boskovice - intenzifikace ČOV“

Vydáno stavební povolení, podána žádost o dotaci

"Letovice - intenzifikace ČOV"
Probíhá projektová příprava
Stavba dokončena, probíhá zkušební provoz
"Blansko, ul. Brněnská - vodovod a kanalizace"
Probíhá výběr zhotovitele
"Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko"
Stavba dokončena
"Pitná voda Jedovnicko" I.etapa
"Křtiny - intenzifikace ČOV"
Probíhá projektová příprava
"Suchý, Źďárná - ČOV a kanalizace"
Probíhá projektová příprava
"Pitná voda Jedovnicko" II.etapa
Probíhá projektová příprava
"Ostrov u Macochy - intenzifikace ČOV"
Probíhá projektová příprava
Stavba se realizuje
"Vavřinec - odkanalizování a čištění odpadních vod"
Probíhá projektová příprava
Zahájení stavby 4/2020

  • Stav velkých investičních akcí k 1.3.2020