Stav velkých investičních akcí k 1.11.2019

V tabulce naleznete aktuální stav investičních akcí.

„Blansko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“

Stavba ukončena

„Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov – I.fáze“

Stavba ukončena

„Blansko - přeložka kanalizačního výtlaku z ČS Kamenolom na ČOV Blansko“

Vydáno ÚR, probíhá stavební řízení

„VDJ Klepačov – optimalizace vodovodní sítě “

Stavba dokončena

Okrouhlá - napojení na VDJ Hrádkov“

Stavba dokončena

„Vranová - zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov

Stavba dokončena

„Nýrov - napojení na SV Letovice“

Stavba dokončena

„Boskovice - intenzifikace ČOV“

Probíhá projekční příprava, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení

„ ČOV Ludíkov – intenzifikace“

Stavba dokončena

„Letovice, ul.Halasova – oprava kanalizace a vodovodu

Stavba dokončena

Boskovice - řešení havarijního přetížení kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí“

Stavba dokončena

"Letovice - intenzifikace ČOV"
Probíhá projekční příprava
Stavba dokončena, probíhá zkušební provoz
"Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ulici Komenského"
Stavba dokončena

"Zásobení obcí Lipůvka a Svinošice pitnou vodou"

Stavba dokončena
"Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ"
Stavba dokončena
"Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko"
Stavba dokončena
"Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace"
Stavba dokončena
"Pitná voda Jedovnicko" I.etapa
Vybrán zhotovitel stavby, zahájení 3/2020
"Křtiny - intenzifikace ČOV"
Probíhá projekční příprava
"Boskovice-zokruhování vodovodu a oprava kanalizace ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace ul. Tyršova"
Stavba dokončena
"Olomučany - splašková kanalizace"
Vybrán zhotovitel stavby, zahájení 3/2020
"Suchý, Źďárná - ČOV a kanalizace"
Probíhá projekční příprava

  • Stav velkých investičních akcí k 1.11.2019


Sdílet článek