Stav velkých investičních akcí k 31.12.2017

V tabulce naleznete aktuální stav investičních akcí.

„Blansko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“

Stavba ukončena

„Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov – I.fáze“

Stavba ukončena

„Blansko - ČS Kamenolom“

Vydáno ÚR, zpracovává se dokumentace pro stavební povolení

„VDJ Klepačov – optimalizace vodovodní sítě “

Stavba dokončena

Okrouhlá - napojení na VDJ Hrádkov“

Stavba dokončena

„Vranová - napojení na VDJ Zábludov

Vydáno ÚR, podána žádost o dotaci

„Nýrov - napojení na SV Letovice“

Stavba probíhá

„Boskovice - intenzifikace ČOV“

Probíhá projektová příprava

„ ČOV Ludíkov – intenzifikace“

Stavba dokončena

„Letovice, ul.Halasova – oprava kanalizace a vodovodu

Stavba dokončena

Boskovice - řešení havarijního přetížení kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí“

Stavba dokončena

"Letovice, Purkyňova, Třebětínská - oprava kanalizace"
I.etapa dokončena, II.etapa dokončena
Stavba probíhá
"Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ulici Komenského"
Vybrán dodavatel stavby

"Zásobení obcí Lipůvka a Svinošice pitnou vodou"

Stavba dokončena
"Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ"
Stavba dokončena
"Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko"
Stavba zahájena
"Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace"
Vybrán dodavatel stavby
"Boskovice, Mladkov - vodovod pro 10 RD pod táborem"
Stavba dokončena
"Blansko, ul. Pražská - oprava jednotné kanalizace a vodovodu"
Stavba dokončena
"Boskovice-zokruhování vodovodu a oprava kanalizace ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace ul. Tyršova"
Stavba dokončena
"Olomučany - splašková kanalizace"
Vydáno ÚR, podána žádost o dotaci
"Suchý, Źďárná - ČOV a kanalizace"
Zpracována DÚR

  • Stav velkých investičních akcí k 31.12.2017


Sdílet článek