Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zde najdete povinně zveřejňované informace o hospodaření Svazku a některé další dokumenty. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout po předchozí domluvě v kanceláři Svazku VaK na adrese 17. listopadu 14, Boskovice.

Číst více

Stav velkých investičních akcí k 1.7.2018

Stav velkých investičních akcí k 1.7.2018

V tabulce naleznete aktuální stav investičních akcí.

Číst více


IX. Valná hromada Svazku

V přílohách jsou dokumenty pro jednání IX. Valné hromady "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí

Číst více

Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2016

Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2016

Stavba "Blansko, Klepačov - optimalizace vodovodní sítě"

Číst více

Fotogalerie z dokončených akcí

Fotogalerie z dokončených akcí

V rychlých odkazech našeho webu (vpravo) si můžete nově prohlédnout fotografie z realizace již dokončených akcí.

Číst více

Péče o vodoměr

Péče o vodoměr

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech, kanalizacích pro veřejnou potřebu odpovídají za stav a ochranu vodoměru odběratelé, resp. vlastníci připojené nemovitosti.

Číst více

Má význam Svazek zachovat?

Má význam Svazek zachovat?

Zcela jistě ANO. Jeho existence a základní princip solidarity „bohatšího“ s „chudším“ kromě jiného umožňuje desítkám tisíc obyvatel okresu Blansko platit za vodné a stočné sociálně přijatelné částky, bez ohledu na to, kolik v jejich obcích stojí skutečně vodu „vyrobit“. Ve většině obcí Svazku je struktura nákladů a výnosů ve vodném, příp. stočném tak nevýhodná, že cena vodného a stočného by v případě neexistence Svazku a nezadotování ceny z vlastních obecních rozpočtů výrazně převyšovala současnou cenu svazkovou.

Číst více