Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Komenského

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty:

Stavební objekty finančně zajišťované Svazkem

SO 01 Kanalizační stoky

DSO 02.1 Odbočky pro domovní přípojky

DSO 03.1 III/37937 – Blansko, Komenského ulice - zapravení po výkopech

SO 04 Vodovodní řady a obslužné objekty

DSO 05.1 Přepojení vodovodních přípojek

SO 06 Rušení vodovodních řadů a objektů

SO 08 Oprava místních komunikací po překopech

SO 09 Přeložky kabelů O2 a UPC

Finanční podíl Svazku VaK: 16 626 989,20 Kč bez DPH

Stavební objekty finančně zajišťované Městem

DSO 02.2 Odbočky pro domovní přípojky

DSO 03.2 III/37937 – Blansko, Komenského ulice – chodníky, napojení MK

DSO 05.2 Přepojení vodovodních přípojek

Finanční podíl Města Blanska: 5 709 996,-Kč bez DPH

Stavební objekty finančně zajišťované SUS JMK

DSO 03.3 III/37937 – Blansko, Komenského

Finanční podíl SUS JMK: 6 159 358,-Kč bez DPH

Celkové náklady stavby jsou 28 496 343,20 Kč bez DPH

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.
Termín realizace:
3/2018 - 9/2018

  • Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Komenského
  • Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Komenského
  • Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Komenského
  • Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Komenského
  • Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Komenského
  • Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Komenského
  • Blansko, Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Komenského