Boskovice - řešení havarijního stavu kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí

Účelem stavby bylo vybudování nových odlehčovacích komor a odlehčovacích stok v ulici Gagarinova, čímž došlo ke zkapacitnění kanalizační sítě v lokalitě Pod Střelnicí. Bylo vybudováno 28,75 m jednotné kanalizace, 490 m odlehčovací stoky a odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti. Součástí byly opravy povrchů místních komunikací

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty:

SO 01 STOKY BI-3-1, OS B-1, OSB-1.část

SO01.1 Kanalizační stoky a objekty

SO01.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO01.3 Rušení stávajících kanalizací

SO01.4 Opravy po překopech místních komunikací

SO 02 STOKA OSB-2.část

SO02.2 Oprava po překopech místních komunikací

Zhotovitel stavby:

STARBAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Temín realizace:

8/2016 - 5/2017

Náklady stavby:

9 307 780,-Kč bez DPH

  • Boskovice - řešení havarijního stavu kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí
  • Boskovice - řešení havarijního stavu kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí
  • Boskovice - řešení havarijního stavu kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí
  • Boskovice - řešení havarijního stavu kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí
  • Boskovice - řešení havarijního stavu kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí
  • Boskovice - řešení havarijního stavu kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí