Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace

V rámci stavby byly realizovány obnova chodníku a přilehlých prostor, parkovacích míst, přechodů pro chodce, zastávky autobusů, nová lávka, nové veřejné osvětlení a přeložka plynovodu. Tyto práce byly hrazeny Městem Boskovice v celkovém nákladu 5 799 140,- Kč bez DPH. Realizace této části ještě pokračuje.

V rámci stavby oprava vodovodu a kanalizace byly realizovány a hrazeny Svazkem tyto stavební objekty:

Vodovod a kanalizace, včetně obnovy povrchu dotčených komunikací

Náklady Svazku: 7 389 513,-Kč bez DPH

Realizace: 3-10/2018

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o

  • Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace
  • Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace
  • Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace
  • Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace
  • Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace
  • Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace
  • Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace
  • Boskovice, ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace