Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty:

SO 01 Vodovod
Oprava a novostavba vodovodu v rozsahu:
SO 01.1 Vodovodní řad
- řad „A“ ……………………….……………………….…….. litina ………. DN 100 ..…..….…. 158,30m
- řad „B“ ……………………….……………………….…….. litina ………. DN 100 ..…..….…. 143,50m
- výšková přeložka v ul. Sokolská …………….........…….. litina ………. DN 100 ..…..….....…. 5,00m
celkem 306,80m

přípojka pro č.p. 1229 …..….….. polypropylén PP 100RC SDR 11 – 32x3 .…. 8,80m
celkem 8,80m


SO 02 Kanalizace
Oprava a přeložka kanalizace v rozsahu:
SO 02.1 Kanalizace
- stoka „A21-1b“ ……………….….. polypropylén PP SN 12 – DN 400 ..…..….…. 133,60m
- stoka „A21-1b“ ……………….….. polypropylén PP SN 12 – DN 300 ..…..….…. 12,30m
- stoka „A21-2“ ………………….….. polypropylén PP SN 12 – DN 300 ..…….…. 133,00m
Celkem 278,90m


SO 02.2 Kanalizační přípojky
- stoka „A21-1b“ ….. 1ks …..… polypropylén PP SN 12 – DN 200 ….……..……… 2,00m
- stoka „A21-1b“ ….. 5ks …..… polypropylén PP SN 12 – DN 150 ….…..……..… 40,90m
- stoka „A21-2“ .….. 15ks ….… polypropylén PP SN 12 – DN 150 ……………..… 88,80m
Celkem 131,70m

Dodavatel stavby:
K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o., Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice
Realizace stavby:
7/2017 - 11/2017
Náklady stavby:
5 862 941,-Kč bez DPH

  • Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova
  • Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova
  • Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova
  • Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova
  • Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova
  • Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova
  • Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova
  • Boskovice - zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova