Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská I.etapa

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty:

SO 101 Chodník
kategorie D2 - pěší komunikace - chodník délka (m) 181,99 šířka pásu (m) min. 2,00
charakter komunikace pěší komunikace 2 pruhová

SO 301 Kanalizace
Oprava kanalizace v rozsahu:
- stoka „AJ-2“ – I. etapa ……….. polypropylén PP SN 10 – DN 400 ..…..….…. 203,70m
- stoka „AJ-2a“ – I. etapa ……… polypropylén PP SN 10 – DN 300 ..………. … 6,00m

Oprava 23 ks jednotných gravitačních veřejných částí kanalizačních přípojek v rozsahu:
- přípojky I. etapa – 15ks ……….. polypropylén PP SN 10 – DN 150 ..……….…. 68,60 m

SO 302 Vodovodní přípojky
Navrženo je přepojení celkem 4ks vodovodních přípojek v rozsahu:
přípojky ……………….. polyetylén PE 100RC SDR11 – 32x3 ………….……. 42.00 m

Dodavatel: Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy

Realizace: 10/2016 - 5/2017

Investiční náklady: 2 221 095,-Kč bez DPH

  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská I.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská I.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská I.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská I.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská I.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská I.etapa