Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská II.etapa

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty:

SO 101 Chodník
kategorie D2 - pěší komunikace - chodník délka (m) 279,00 šířka pásu (m) min. 2,00
charakter komunikace pěší komunikace 2 pruhová


SO 301 Kanalizace
Oprava kanalizace v rozsahu:
- stoka „AJ-2“ – II. etapa …….. polypropylén PP SN 10 – DN 400 ..…..….…. 301,70m
- stoka „AJ-2b“ – II. etapa …… polypropylén PP SN 10 – DN 300 ..…...……. … 1,70m
Celkem 303,4m

- přípojky II. etapa – 8ks ..…….. polypropylén PP SN 10 – DN 150 ..….…….…. 30,60 m

Zhotovitel stavby:

Holas CZ s.r.o., Lazinov 97, 679 62 Křetín

Termín realizace:

5/2017 - 10/2017

Celkové náklady:

2 758 288,-Kč bez DPH

  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská II.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská II.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská II.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská II.etapa
  • Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská II.etapa