Ludíkov - intenzifikace ČOV

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty a provozní soubory:

DSO 01.1 Provozní budova
DSO 01.2 Mechanické předčištění, čerpací stanice
DSO 01.3 Nová aktivační nádrž
DSO 01.4 Dosazovací nádrž
DSO 01.5 Kalojem
DSO 01.6 Trubní rozvody
DSO 01.7 Komunikace, zpevněné plochy
DSO 01.8 HTU, sadové úpravy
DSO 01.9 Oplocení

PS 09.1 strojně - technologická část
PS 09.2 strojní elektroinstalace, MaR

Dodavatel stavby:

MIS PRO s.r.o., Náměstí 27, 798 48 Protivanov

Realizace stavby:

4/2017 - 12/2017

Náklady stavby:

6 529 215,-Kč

  • Ludíkov - intenzifikace ČOV
  • Ludíkov - intenzifikace ČOV
  • Ludíkov - intenzifikace ČOV
  • Ludíkov - intenzifikace ČOV
  • Ludíkov - intenzifikace ČOV
  • Ludíkov - intenzifikace ČOV
  • Ludíkov - intenzifikace ČOV
  • Ludíkov - intenzifikace ČOV