Povinně zveřejňované informace

Zde najdete povinně zveřejňované informace o hospodaření Svazku a některé další dokumenty. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout po předchozí domluvě v kanceláři Svazku VaK na adrese 17. listopadu 14, Boskovice.

Za rok 2016

Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2016.pdf

příloha k rozvaze-bilanci 2016.pdf

rozvaha-bilance 2016.pdf

výkaz pro plnění rozpočtu fin 2016.pdf

výkaz zisku a ztráty 2016.pdf

závěrečný účet 2016.pdf

Za rok 2017

Rozpočet Svazku 2018.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022.pdf

Závěrečný účet za rok 2017 a další dokumenty schválené Valnou hromadou Svazku:

Inventarizační zpráva za 2017.pdf

Příloha k rozvaze-bilanci 2017.pdf

Rozvaha bilance 2017.pdf

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017.pdf

Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017.pdf

Závěrečný účet 2017.pdf

Za rok 2018

Zápis z VH Svazku 18.6.2018

  • Povinně zveřejňované informace


Sdílet článek