Procentní podíl na řízení a ovládání účetní jednotky