Procentní podíl na řízení a ovládání účetní jednotky pro rok 2023