Šebetov - napojení části Kapouňata na SV Boskovice

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Vodovodní řad

Vodovodní řad HD PE 100-RC, SDR 11 DN 80, délky 117,0 m
Vodovodní řad HD PE 100-RC, SDR 11 DN 50, délky 10,0 m
Podzemní automatická tlaková stanice ATS 1 kpl

SO 02 Přípojka NN 10mProvozní soubory :

PS 01 ATS
PS 02 Přenos dat

Zhotovitel stavby:

REISTAV CZ s.r.o., Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno

Realizace stavby:

4/2017 - 10/2017

Náklady stavby:

1 394 631,-Kč bez DPH

  • Šebetov - napojení části Kapouňata na SV Boskovice
  • Šebetov - napojení části Kapouňata na SV Boskovice
  • Šebetov - napojení části Kapouňata na SV Boskovice
  • Šebetov - napojení části Kapouňata na SV Boskovice
  • Šebetov - napojení části Kapouňata na SV Boskovice