SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov

V rámci stavby byly realizovány tyto stavebí objekty a provozní soubory:

Stavební objekty
SO 001 Vodovodní výtlak A - nový vodovod v nové trase
SO 002 Vodovodní výtlak A‘ - havárie vodovodu, výměna potrubí v původní trase
SO 003 Vodovodní výtlak A‘‘ - havárie vodovodu, výměna potrubí v původní trase
Technologické objekty
PS 001 Strojně - technologické úpravy v ÚV Žďár
PS 002 Strojně - technologické úpravy v VDJ Ludíkov

Realizace:

11/2016 - 12/2018

Zhotovitel:

VAS a.s., divize Blansko

Náklady stavby:

14 600 000,-Kč bez DPH

  • SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov
  • SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov
  • SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov
  • SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov
  • SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov