Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty a provozní soubory

SO 01.1 VRT UJ-3-10
SO 01.2 VODOVODNÍ ŘAD v délce 1676 metrů
SO 01.3 VODOJEM – stavební úpravy
SO 02 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN v délce 274 metrů, NOUZOVÝ OVLÁDACÍ KABEL v délce 1676 metrů
PS 01 ŠACHTA NAD VRTEM UJ-3-10 – strojně – technologická část
PS 02 STÁVAJÍCÍ VDJ – automatický systém řízení, měření a regulace
PS 03 VRT UJ-3-10 – elektročást, měření a regulace

Zhotovitel stavby:

VHS Brno, a.s., Masná 102, 602 00 Brno

Realizace stavby:

6/2017 - 12/2017

Náklady stavby:

4 666 666,-Kč bez DPH

 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ
 • Újezd u Boskovic - napojení vrtu UJ-3-10 do VDJ