Valchov - zkapacitnění vodovodního řadu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu

V rámci stavby byly realizovány následující stavební objekty:


SO – 01 Vodovodní řad
SO – 02 Vodovodní přípojky – veřejná část

Vodovodní řady:
Profil potrubí D90
Délka potrubí 219,5 m
Materiál PE 100 RC SDR11
Profil potrubí DN 80
Délka potrubí 6 m
Materiál GGG
Celková délka potrubí 225,5 m


Vodovodní přípojky:
Počet přípojek k přepojení 6 ks
Počet nových přípojek 1 ks
Materiál PE 100 SDR 11
Profil potrubí D32

Dodavatel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Realizace: 9-12/2016

Investiční náklady: 1 126 954,-Kč bez DPH

  • Valchov - zkapacitnění vodovodního řadu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu
  • Valchov - zkapacitnění vodovodního řadu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu
  • Valchov - zkapacitnění vodovodního řadu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu
  • Valchov - zkapacitnění vodovodního řadu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu
  • Valchov - zkapacitnění vodovodního řadu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu