Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekty

SO – 01 ČS Češkovice - rekonstrukce
SO – 02 Výtlačný řad ČS Češkovice – VDJ Veselice
SO – 02.1 úsek L0 – L16 a úsek L22 – L23
SO – 02.2 úsek L16 - L22
SO – 02.3 úsek L23 – L107 + propojení
SO – 03 Přeložka zásobovacího řadu Obůrka
SO – 04 Demolice ČS Obůrka
SO – 05 Vodovodní přípojka + šachta
SO – 06 VDJ Těchov – rekonstrukce
SO – 07 Přípojka NN pro VDJ Těchov
SO – 08 Zásobovací řad Těchov – nižší tl. pásmo
SO – 08.1 úsek T0 – T18
SO – 08.2 úsek T18 – T27
SO – 09 VDJ Nové Dvory 100 m3 – rekonstrukce
SO – 10 Zásobovací řad Těchov - vyšší tl. pásmo
SO – 11 Výtlačný řad Veselice
SO – 12 VDJ Veselice - rekonstrukce
SO – 13 Zásobovací řad Veselice
SO – 14 Přívodný řad Veselice - Vavřinec

Provozní soubory

PS-01 Čerpací stanice Češkovice
- DPS 01-1 Strojně-technologická část
- DPS 01-2 Elektrotechnická část
PS – 02 VDJ Nové Dvory – ATS a úpravy
- DPS 02 - 1 Strojně-technologická část
- DPS 02 - 2 Elektrotechnická část
PS-03 Rozšíření ASŘ VAS Blansko
PS-03.1 VDJ + ČS Češkovice
PS-03.2 VDJ + ATS Nové Dvory
PS-03.3 VDJ Těchov
PS-03.4 VDJ Veselice

Celkové náklady stavby:

18 616 700,- Kč bez DPH, z toho dotace SFŽP 11 979 000,-Kč

Zhotovitel:

VHS Brno a.s.,

Masná 444/102, Brno

Realizace:

9/2017 - 2/2019Přiložené soubory

  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko
  • Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko