Letovice - vodovod a kanalizace v ul. Halasova

V rámci stavby byly realizovány následující stavební objekty:

SO 01.2 Vodovodní přípojky
veřejná část vodovodních přípojek v rozsahu:
- přípojky, polyetylén PE 100RC SDR11 – 32x3 ...............................................117.20 m

SO 02 Kanalizace
SO 02.1 Kanalizace (stoka)
novostavba splaškové a dešťové kanalizace v rozsahu:
- stoka „CA-S“, polypropylén PP SN 10 – DN 300 ........................................... 218,70 m
- stoka „CI-4“, polypropylén PP SN 10 – DN 300 ..................................................3,50 m
- stoka „CA-D“, železobeton TZH – DN 400 ........................................................12,50 m
Celkem 234,70 m


SO 02.2 Kanalizační přípojky (splaškové)
novostavba splaškových kanalizačních přípojek v rozsahu:
- přípojky splaškové, polypropylén PP SN 10 – DN 150 .....................................95,50 m

SO 03 Přeložka STL plynovodu
- plynovodní řad, polyetylén PE 100RC SDR17.6 – 90x5.2 ..................................8,80 m

SO 04 Komunikace
- rekonstrukce a oprava pěších a vozidlových komunikací
- novostavba dešťové kanalizace v rozsahu:
stoka, polypropylén PP SN 10 – DN 250 ............................................................47,00 m

Dodavatel: Porr, a.s., odštěpný závod Morava

Realizace: 8-12/2016

Investiční náklady: 4 200 070,-Kč bez DPH

  • Letovice - vodovod a kanalizace v ul. Halasova
  • Letovice - vodovod a kanalizace v ul. Halasova
  • Letovice - vodovod a kanalizace v ul. Halasova
  • Letovice - vodovod a kanalizace v ul. Halasova
  • Letovice - vodovod a kanalizace v ul. Halasova
  • Letovice - vodovod a kanalizace v ul. Halasova