VDJ Klepačov - optimalizace vodovodní sítě

V rámci stavby byly realizovány následující SO a PS:

Stavební objekty :
SO 01 Vodojem 200 m3
SO 02 Výtlačný řad
SO 03 Zásobovací řad
SO 04 Rozvodný řad
SO 05 Přípojka NN
Provozní soubory :
PS 01 ČS ve VDJ 50 m3 - strojně – technologická část
PS 01 ČS ve VDJ 50 m3 - elektrotechnická část
PS 02 VDJ 200 m3 - elektrotechnická část
PS 03 Přenos dat
Vodovodní řady výtlačné a zásobovací PE DN 100 1136 m
Vodovodní řady rozvodné PE DN 80 270 m
Zemní vodojem (trubní) 4 x 50 m3
Přípojka NN 389 m
Dodavatel: sdružení firem FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí společník) a Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Realizace: 4-10/2016
Investiční náklady: 13 918 507,-Kč bez DPH

  • VDJ Klepačov - optimalizace vodovodní sítě
  • VDJ Klepačov - optimalizace vodovodní sítě
  • VDJ Klepačov - optimalizace vodovodní sítě
  • VDJ Klepačov - optimalizace vodovodní sítě
  • VDJ Klepačov - optimalizace vodovodní sítě
  • VDJ Klepačov - optimalizace vodovodní sítě