Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov

V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Přívodný řad do VDJ Vranová
SO 02 Podchody pod komunikacemi bezvýkopovou technologií
SO 03 Vodoměrná šachta
SO 04 Oprava místní komunikace
SO 05 Úpravy ve VDJ Vranová

PS 01 Vodoměrná šachta – trubní vystrojení
PS 02 Úpravy trubního vystrojení ve VDJ Vranová
PS 03 Vodoměrná šachta – elektrotechnická část
PS 04 Vodojem Vranová – elektrotechnická část
PS 05 Dispečink a přenos dat

Celkové náklady stavby:

15 525 800,-Kč bez DPH, z toho dotace SFŽP 8 991 834,-Kč, dotace Jihomoravského kraje 793 300,-Kč

Zhotovitel:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

Realizace:

3/2019 - 8/2019Přiložené soubory

  • Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov
  • Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov
  • Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov
  • Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov
  • Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov
  • Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov
  • Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov
  • Vranová-zásobení obce pitnou vodou napojením na vodovod Jásinov z VDJ Zábludov