Výběrové řízení na pozici Technický dozor investora

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí přijme do pracovního poměru MUŽE/ŽENU pro Technický dozor investora.

Požadujeme:

 • min. středoškolské vzdělání
 • schopnost práce v terénu při dozoru staveb VaK
 • znalost práce na PC
 • znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb VaK, orientace v rozpočtech staveb VaK
 • řidičský průkaz skupiny B
 • základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě VaK (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích )

Náplň práce:

 • zajištění a kontrola podkladů pro navazující činnosti, zajišťované interně i externě (podklady pro PD, zadávání zakázek a uzavírání smluv)
 • kontrola a přejímání dokončených prací dodavatelů staveb i projektových podkladů
 • vedení spisu stavby, evidence, uložení a archivace všech dokladů, týkajících se svěřených staveb
 • kontrola nákladů staveb a účetních dokladů (vč. jejich podkladů) na svěřených stavbách
 • dokončení staveb, jejich vyúčtování a předání podkladů pro zařazení do majetku, archivace staveb
 • kontrolu cenové správnosti projektových dokumentací, rozpočtů staveb, cenové správnosti kalkulované ceny projektových prací vč. vícenákladů a dodatků ke smlouvám
 • přebírání podkladů pro zadávání zakázek
 • vedení agendy administrace zadávání zakázek
 • zpracování podkladů pro jednání výběrových řízení
 • příprava a projednání smluv o dílo a dalších smluv
 • plnění vstupních závazků ze smluv
 • kontrola obsahové a věcné správnosti projektové dokumentace

Nástup do zaměstnání:

Dle dohody, optimálně k 1.11.2020

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem zašlete do 15.10.2020 na adresu:

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

17.listopadu 14

Boskovice

680 01

Bližší informace:

Ing. Petr Tioka, tajemník Svazku, 734 804 934Přiložené soubory