Zápis z III. Valné hromady a schválený závěrečný účet za rok 2022