Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou

V rámci stavby byly realizovány následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 02 Výtlačný řad ČS Lažany - VDJ Lipůvka

SO 03 VDJ Lipůvka 2x50m3

SO 04 Zásobovací řad

SO 05 Přípojka NN

PS 02 Rozšíření ASŘ VAS Boskovice pro VDJ Lipůvka

Zhotovitel stavby:

Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

Realizace stavby:

6/2017 - 10/2017

Náklady stavby:

5 223 538,-Kč bez DPH

  • Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou
  • Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou
  • Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou
  • Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou
  • Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou
  • Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou